Dịch vụ tư vấn, triển khai

Triển khai trên máy chủ Cloud, nhanh và hiệu quả

  • Tư vấn xây dựng quy trình bảo trì bằng phần mềm máy tính
  • Tư vấn điều chỉnh mô hình tổ chức bảo trì tối ưu với mô hình bảo trì bằng máy tính
  • Tư vấn quy trình, phương án chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu hiện trạng

5 Giai đoạn
triển khai SpeedMaint

Giai đoạn 01

Thu thập, khảo sát thông tin

SpeedMaint khảo sát, làm rõ hiện trạng thông tin, quy mô, mô hình hoạt động của doanh nghiệp để tránh việc tư vấn và triển khai giải pháp bị chệch hướng

Giai đoạn 01

Giai đoạn 02

Lập báo cáo phân tích

SpeedMaint lập báo cáo phân tích hiện trạng doanh nghiệp về: khó khăn và thuận lợi trong quá trình vận hành; quy trình vận hành triển khai; năng lực của đội ngũ triển khai

Giai đoạn 02

Giai đoạn 03

Tư vấn giải pháp

Thông qua báo cáo phân tích ở giai đoạn 02, SpeedMaint lựa chọn gói giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp, cung cấp các thông tin: gói giải pháp; chi phí triển khai; hình thức triển khai; tiến độ thời gian...

Giai đoạn 03

Giai đoạn 04

Đào tạo, triển khai hệ thống

Sau khi thống nhất, lựa chọn gói giải pháp và ký hợp đồng, doanh nghiệp có thể sử dụng ngay lập tức các nguồn tài nguyên có sẵn trên hệ thống Cloud CMMS mà không phải tiến hành cài đặt và xây dựng. Toàn bộ các nhân viên sử dụng hệ thống sẽ được tham gia các buổi đào tạo bài bản

Giai đoạn 04

Giai đoạn 05

Đo lường kết quả triển khai

Doanh nghiệp so sánh kết quả trước và sau khi đưa hệ thống vào sử dụng. Đồng thời tiến hình bổ sung các tùy chỉnh, tích hợp nếu cần thiết

Giai đoạn 05

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn Miễn phí

Nhập thông tin

Dịch vụ đào tạo

Cung cấp lớp đạo tạo
cho từng nhóm đối tượng

Chương trình đào tạo chi tiết, riêng biệt theo các nghiệp vụ cụ thể. Tư vấn, hỗ trợ 24/7

Dịch vụ đào tạo

Lớp đào tạo quản trị hệ thống

Dịch vụ đào tạo

Lớp đào tạo khai thác, vận hành hệ thống

  • Tổng thể cho toàn tổ chưc
  • Cho đội kỹ thuật, vận hành
  • Cho đội kiểm tra, bảo trì
  • Cho lãnh đạo các cấp
  • Cho khách hàng, nhà cung cấp

Liên hệ với chúng tôi
ngay hôm nay