Quản lý công việc

You are here:

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng công việc trên di động: thêm, sửa, xóa, sao chép, phân công lại, …

Thêm công việc

Bước 1: Từ giao diện chính chọn tab Công việc

Bước 2: Nhấn nút  để thêm mới công việc

Lưu ý: Người dùng được phân quyền Quản lý/Giao việc mới được thêm, sửa, xóa, với công việc

Bước 3: Nhập thông tin chi tiết công việc
Lựa chọn phòng ban, người thực hiện, người liên quan, người nhận báo cáo, …

Lấy thông tin hình ảnh/tệp đính kièm

Thông tin mở rộng

Yêu cầu liên quan

Bước 4: Nhấn Lưu để thêm mới công việc

Sửa công việc

Bước 1: Chọn công việc cần sửa

Bước 2: Nhấn nút Sửa
Bước 3: Sửa thông tin công việc => Nhấn Lưu để lưu thông tin

Xóa công việc

Bước 1: Mở thông tin chi tiết công việc => Nhấn nút

Bước 2: Chọn Xóa công việc
Bước 3: Nhấn OK để xóa

Phân công lại

Bước 1: Mở thông tin chi tiết công việc => Nhấn nút

Bước 2: Chọn Phân công lại
Chọn người thực hiện khác

Chọn người/đơn vị liên quan, người nhận báo cáo khác (nếu có)

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành phân công lại

Sao chép công việc

Bước 1: Mở thông tin chi tiết công việc => Nhấn nút

Bước 2: Chọn Sao chép
Bước 3: Sao chép thành công => Sửa thông tin công việc sao chép => Lưu

Thêm tài sản liên quan đến công việc

Bước 1: Mở thông tin chi tiết công việc => Nhấn nút

Bước 2: Chọn Thêm tài sản
Bước 3: Kích chọn tài sản => Nhấn Lựa chọn
Bước 4: Thêm tài sản thành công

Thêm yêu cầu liên quan đến công việc

Bước 1: Mở thông tin chi tiết công việc => Nhấn nút

Bước 2: Chọn Thêm yêu cầu
Bước 3: Chọn yêu cầu liên quan => Nhấn Lựa chọn
Bước 4: Thêm yêu cầu liên quan thành công

Thêm kiểm tra liên quan đến công việc

Bước 1: Mở thông tin chi tiết công việc => Nhấn nút

Bước 2: Chọn Thêm kiểm tra
Bước 3: Chọn kiểm tra liên quan => Nhấn Lựa chọn
Bước 4: Thêm kiểm tra liên quan thành công

Tìm kiếm công việc

  • Tìm theo bộ lọc

Trên giao diện chính nhấn nút

Lọc công việc theo thời gian

Chọn thời gian

Nhấn Tìm để tìm kiếm theo điều kiện lọc

Nhấn Đặt lại để xóa điều kiện tìm kiếm

Nhấn Trở lại để về giao diện trước

Lọc theo trạng thái công việc

Chọn trạng thái công việc

Nhấn Tìm để tìm kiếm theo điều kiện lọc

Nhấn Đặt lại để xóa điều kiện tìm kiếm

Nhấn Trở lại để về giao diện trước

  • Tìm theo mã, tên công việc

Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm

Nhấn nút trên bàn phím để tìm kiếm

  • Tìm theo công việc Tôi giao
  • Tìm theo công việc Tôi phải làm
  • Tìm theo công việc Tôi liên quan

Phản hồi công việc

Bước 1: Từ công việc nhấn

Bước 2: Nhập nội dung bình luận, chọn người nhận => Nhấn Gửi

Nhắc việc

Bước 1: Từ công việc nhấn

Bước 2: Nhấn ĐỒNG Ý để gửi thông báo nhắc việc
Bước 3: Nhắc việc thành công

Xem chi tiết công việc

Nhấn  hoặc kích vào công việc để xem thông tin chi tiết công việc

Chuyển trạng thái công việc

Bước 1: Chọn công việc

Bước 2: Nhấn Sửa

Chọn dòng trạng thái

Bước 3: Chuyển trạng thái => Nhấn ĐỒNG Ý => Nhấn Lưu để hoàn thành chuyển trạng thái công việc

Nhận thông báo trên di động

Người dùng sẽ nhận được thông báo khi có công việc mới, công việc liên quan, và thông báo nhắc tiến độ thực hiện công việc

Kích vào thông báo để mở chi tiết công việc
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 32