Nhập dữ liệu từ Excel

You are here:

Nhập tài sản

Mục đích: Hỗ trợ người dùng thêm mới, cập nhật nhanh thông tin của nhiều tài sản bằng file excel.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Trong giao diện phần mềm chọn “Tài sản” → Chọn “Tất cả”

Lưu ý: Có thể chọn Công trình hoặc Thiết bị hoặc Công cụ, dụng cụ hoặc Tài sản số tùy thuộc vào loại tài sản muốn nhập

Bước 2: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Nhập tài sản từ excel”

Bước 3: Trong “Tài sản” chọn loại thiết bị cần xuất file mẫu excel

Bước 4: Chọn “Tải file mẫu”

Bước 5: Chuẩn hóa thông tin tài sản cần nhập lên phần mềm theo file mẫu excel

Các trường thông tin bắt buộc phải nhập:

 • Mã tài sản: nếu không có thì phần mềm sẽ tự động đánh mã
 • Tên tài sản
 • Loại tài sản

Ngoài ra, nên nhập thêm một số trường thông tin khác như:

 • Trạng thái sử dụng
 • Location: vị trí của tài sản
 • Nước sản xuất
 • Hãng sản xuất
 • Ngày mua, ngày lắp đặt
 • Thông số kỹ thuật

  Bước 6: Trong bảng nhập tài sản từ excel chọn đầy đủ các thông tin như

  • Loại thiết bị: chọn loại thiết bị tương ứng với file excel đã tải về.
  • Chọn file: chọn file excel đã chuẩn hóa theo loại thiết bị.

  (1) Chọn  để mở giao diện thêm file dữ liệu excel

  Trong danh sách thư mục, muốn thêm mới thư mục để tải file dữ liệu thì thực hiện (2) → (3) hoặc có thể chọn một thư mục có sẵn để tải file dữ liệu (4)

  (2) Chọn  để tạo thư mục chứa file.

  (3) Nhập tên thư mục → Chọn “Lưu”.

  (4) Chọn thư mục để tải file dữ liệu vào.

  (5) Chọn  để tải file dữ liệu → Chọn “Thêm tệp” → Chọn file dữ liệu cần tải lên → Nhấn “Tải lên”.

  (6) Chọn vào file dữ liệu excel đã chuẩn hóa.

  (7) Nhấn “Chọn tệp”.

  • Dòng bắt đầu nhập dữ liệu: nhập dòng bắt đầu nhập dữ liệu của file excel.
  • Loại cập nhật: chọn hình thức nhập dữ liệu.

  Bước 7: Chọn “Thực hiện” để hoàn thành nhập tài sản từ file excel

  Nhập thông tin liên quan

  Bước 1: Chọn “Tiện ích” chọn “Nhập tài sản từ excel”.

  Bước 2: Chọn tải về file mẫu để nhập thông tin liên quan.

  Bước 3: Nhập thông tin vào file mẫu đã tải về và lưu lại.

  Bước 4: Nhập file mẫu vào phần mềm

  • Phân loại: chọn chỉ số cần nhập.
  • Chọn file mẫu excel đã nhập ở trên.
  • Chọn dòng trong excel để nhập dữ liệu
  • Chọn loại cập nhật: thêm mới, cập nhật

  Bước 5: Nhấn thực hiện để tiến hành nhập thông tin từ excel.

  Nhập đính kèm

  Bước 1: Trong giao diện phần mềm chọn “Tài sản” → Chọn “Tất cả”

  Lưu ý: Có thể chọn Công trình hoặc Thiết bị hoặc Công cụ, dụng cụ hoặc Tài sản số tùy thuộc vào loại tài sản muốn nhập 

  Bước 2: Chọn “Tiện ích” → Chọn “Nhập tài sản từ excel”

  Bước 3: Trong giao diện nhập tài sản từ excel chọn “Đính kèm”

  Bước 4: Chọn file đính kèm được nén theo định dạng .zip (xem chi tiết tải file đính kèm như trên phần mềm)

  Bước 5: Chọn “Thực hiện” để hoàn thành thêm thông tin đính kèm

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19