Lịch bảo trì

Hướng dẫn tra cứu lịch bảo trì tài sản

Từ giao diện chính kích chọn nút  ở góc trên bên trái màn hình

Chọn Lịch bảo trì

Danh sách tài sản cần bảo trì

Danh sách lịch bảo trì

Xem lịch bảo trì:

– Cách 1: Nhấn chọn lịch bảo trì ở tab Lịch bảo trì

– Cách 2: Ở tab Tài sản, nhấn chọn tài sản để xem lịch bảo trì tài sản đó

Tìm kiếm:

– Tìm kiếm theo bộ lọc

Nhấn nút

Nhập các thông tin tìm kiếm => Nhấn Tìm

Nhấn Trở lại để về giao diện trước

Nhấn Đặt lại để xóa điều kiện tìm

– Tìm kiếm theo từ khóa

Gõ từ khóa tìm kiếm vào khung tìm kiếm, nhấn  trên bàn phím điện thoại để tìm kiếm

Thêm công việc:

Từ giao diện Tài sản hoặc Lịch bảo trì => Nhấn nút  => Chọn Thêm công việc

Nhập thông tin chi tiết công việc => Nhấn Lưu

Thay đổi trạng thái:

Từ giao diện Tài sản hoặc Lịch bảo trì => Nhấn nút  => Chọn Thay đổi trạng thái

Chọn trạng thái mới => Nhận Lựa chọn => Lưu

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 29