Giao việc xử lý yêu cầu

You are here:

Bước 1: Vào module Công việc → Chọn “Yêu cầu”

Bước 2: Trong giao diện yêu cầu chọn một yêu cầu cần giao việc xử lý

Bước 3: Chọn “Thêm công việc” hoặc chọn  

Bước 4: Nhập thông tin công việc

Xem chi tiết nội dung phần giao việc 

Trong phần thông tin chung của giao diện giao việc phần mềm sẽ tự động lấy một số thông tin theo thông tin từ yêu cầu như:

  • Nội dung công việc: tự động lấy từ nội dung yêu cầu
  • Tài sản: tự động lấy từ phần danh sách tài sản trong yêu cầu

Lưu ý:

  • Khi một yêu cầu được giao việc xử lý thì trạng thái xử lý của yêu cầu sẽ tự động chuyển sang thành “Đang xử lý”.
  • Khi công việc giao xử lý yêu cầu hoàn thành thì trạng thái xử lý yêu cầu sẽ tự động chuyển thành “Đã xử lý”.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 26