Giao việc xử lý kết quả kiểm tra bất thường

You are here:

Mục đích: Hỗ trợ phân công xử lý nhanh các vấn đề kiểm tra bất thường.

Hướng dẫn chi tiết:

Bước 1: Trong module Công việc chọn “Kiểm tra”

Bước 2: Trong giao diện kiểm tra chọn một kiểm tra có bất thường cần giao việc xử lý

Bước 3: Chọn “Thêm công việc” hoặc chọn  

Bước 4: Nhập thông tin công việc → Chọn “Lưu thông tin”

Trong phần thông tin chung của giao diện giao việc phần mềm sẽ tự động lấy một số thông tin theo thông tin từ kiểm tra như:

– Nội dung công việc: tự động lấy từ nội dung kiểm tra

– Tài sản: tự động lấy từ phần danh sách tài sản trong kiểm tra

Xem chi tiết nội dung phần giao việc 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7