Dashboard tổng hợp

You are here:
  • Hỗ trợ cung cấp thông tin tổng hợp nhanh về công việc, yêu cầu, chi phí, tài sản, lịch bảo trì tài sản dưới các dạng biểu đồ, bảng số liệu tổng hợp; Hỗ trợ trích xuất các biểu đồ tổng hợp, in ấn biểu đồ phục vụ báo cáo nhanh.

(1) Vào module “Dashboard”

(2) Chọn thời gian xem dashboard tổng hợp về công việc, yêu cầu,…

Hệ thống đang để tự động theo tháng hiện tại

(3) Hiển thị thông tin tổng hợp theo thời gian được biểu diễn dưới dạng danh sách, biều đồ

(4) Trích xuất biểu đồ tổng hợp

  • Xem biểu đồ toàn màn hình
  • In biểu đồ
  • Tải biều đồ về máy ở nhiều định dạng

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 91