Đăng nhập ứng dụng

You are here:

Bước 1: Sau khi cài đặt xong, phím tắt ứng dụng  sẽ hiển thị

Bước 2: Phần mềm hiển thị giao diện đăng nhập

Bước 3: Lựa chọn ngôn ngữ English/Vietnamese

Bước 4: Nhập thông tin thuê bao => Nhấn ĐỒNG Ý

Bước 5: Nhập tên người dùng và mật khẩu được cung cấp Nhấn Đăng nhập

Bước 6: Giao diện khi đăng nhập vào phần mềm

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 75