Cài đặt trên thiết bị iOS

You are here:

Bước 1: Trên giao diện ứng dụng của điện thoại chọn App Store

Bước 2: Gõ từ khóa Speedmaint, nhấn để tìm kiếm

Bước 3: Nhấn  để cài đặt

Bước 4: Nhấn OPEN/Mở để mở ứng dụng vừa cài đặt xong

Bước 5: Nhấn “Cho phép” để cấp quyền cho ứng dụng

Bước 6: Phím tắt của ứng dụng sẽ hiển thị trên giao diện màn hình điện thoại

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 55