Cài đặt trên thiết bị Android (Samsung, lenovo, Sony, …)

You are here:

Bước 1: Trên giao diện ứng dụng của điện thoại chọn CH Play

Bước 2: Gõ từ khóa Speedmaint, nhấn để tìm kiếm

Bước 3: Nhấn Cài đặt để cài phần mềm trên di động

Bước 4: Nhấn Mở để mở ứng dụng vừa cài đặt

Bước 5: Phím tắt của ứng dụng sẽ hiển thị trên giao diện màn hình điện thoại

Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 41